21/4/08


Το Φλάμπουρο μαρτυρείται με το όνομα Μπαϊρακτάρ Μαχαλάς ήδη από τα μέσα του 1870, ως οικισμός αποτελούμενος από 80 οικογένειες. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, εκείνη την εποχή η ευρύτερη περιοχή ήταν το τσιφλίκι ενός Τούρκου αξιωματούχου, και οι πρώτοι κάτοικοι του οικισμού ήταν οι Έλληνες που δούλευαν στα κτήματά του.

Τη σύγχρονη ονομασία του την πήρε το 1923, χωρίς όμως να έχει αποκτήσει ακόμα το χαρακτήρα του χωριού. Κύρια αιτία γι' αυτό ήταν η ύπαρξη στάσιμων υδάτων, η αυξομειούμενη στάθμη των οποίων ευνοούσε μόνο εφήμερες εγκαταστάσεις ψαράδων. Η αλλαγή επήλθε με την αποξήρανση της λίμνης του Αχινού, η οποία επέτρεψε τη δημιουργία μονίμων κατοικιών.

Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του Φλάμπουρου είναι ότι, αν και άργησε να συσταθεί ως ολοκληρωμένο χωριό, παρ' όλα αυτά ήδη από το 16ο αιώνα γίνονται αναφορές στους πληθυσμούς οι οποίοι αργότερα αποτέλεσαν τον πυρήνα του.

Σήμερα το Φλάμπουρο έχει 829 κατοίκους και περίπου 2000 ακόμα Φλαμπουριώτες κατοικούν στην Αθήνα, διατηρώντας στενότατες σχέσεις με την ιδιαίτερη πατρίδα τους।